ساعات کاری : 08:30 تا 16:00 عصر

مشهد، میدان حافظ، بزرگ بازار اطلس

051-33861843


پیشرو در مدیریت مجتمع با راهکار نرم افزاری سانا

 

راهکار مجتمع های کوچک و پاساژها – اکسپرس

راهکار مجتمع های چند منظوره و بزرگ

راهکار شرکت های ساختمانی و انبوه ساز

ویدیوهایی آموزشی در خصوص راهکار یکپارچه مدیریت مجتمع سانا

برخی از مجتمع هایی که از نرم افزار یکپارچه مدیریت مجتمع سانا استفاده می کنند

لیست نرم افزارهای راهکار یکپارچه مدیریت مجتمع سانا

اطلاعات بیشتر